Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 09 2017

whqpmm
3697 1bd1 390
whqpmm
whqpmm
Reposted frombluuu bluuu
whqpmm
whqpmm

April 08 2017

7634 7ffb 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viaejze ejze
whqpmm
3543 61b4 390
Obessed 😍
Reposted fromoutoflove outoflove viaejze ejze
whqpmm

Myśl o tym kto będzie cię nosił na rękach. Nie żryj na noc

— "Pokolenie Ikea"
Reposted fromcarduelis carduelis viadobitnie dobitnie
whqpmm
Najpierw zdjęłam koszulę, potem trochę tańczyłam
I przez chwilę się czułam jak dziewczyny w "świerszczykach"
— w domach z betonu
Reposted fromnaobcasach naobcasach viadobitnie dobitnie
1494 825e 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover via12czerwca 12czerwca
6411 8f15 390
Reposted fromamatore amatore viakrajes1993 krajes1993
whqpmm
Reposted fromFlau Flau viakrajes1993 krajes1993
whqpmm
7254 f2f6 390
Reposted frommisssomething misssomething viamefir mefir
whqpmm
z wiekiem nabierasz dystansu do niektórych spraw 
— Endefis
Reposted frommefir mefir viacoolstorybro23 coolstorybro23
whqpmm
Kiedy człowiek za bardzo się z czegoś cieszy, zwykle się rozczarowuje.
— Casey Watson: "Chłopiec, którego nikt nie kochał"
Reposted frompensieve pensieve viacoolstorybro23 coolstorybro23
whqpmm
0080 6d03 390
Reposted fromkatalama katalama
whqpmm

Mam ochotę na papierosa, wino i dach w ciepłą, letnią noc.

— books
Reposted fromraconteur raconteur viakatalama katalama
whqpmm
9127 d9de 390
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly viakatalama katalama
whqpmm
-A może Panią ugryzł jakiś zauroczony mężczyzna, a nie pies? -Myślę, że gdyby ugryzł mnie mężczyzna, byłoby to jednak przyjemne
— rozmowy z chirurgiem.
Reposted fromkatalama katalama
whqpmm
Życie to stek bzdur, z tym że ja poproszę krwisty.
— Taco Hemingway
Reposted fromkatalama katalama vianietutejsza nietutejsza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl